Làm giúp tớ nhé sẽ cho 50₫ 5 sao và trả lời hay nhất

Question

Làm giúp tớ nhé sẽ cho 50₫ 5 sao và trả lời hay nhất
lam-giup-to-nhe-se-cho-50-5-sao-va-tra-loi-hay-nhat

in progress 0
Huy Gia 1 year 2020-11-04T07:45:19+00:00 2 Answers 50 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T07:46:38+00:00

  Giải thích các bước giải:

   $a)\dfrac{2^6.9^2}{6^4.8}=\dfrac{2^6.3^4}{3^4.2^4.2^3} =\dfrac{2^6.3^4}{3^4.2^7}=\dfrac{1}{2}$

  $b)\dfrac{9^{15}.6^{30}}{27^{21}.8^{11}}=\dfrac{3^{30}.3^{30}.2^{30}}{3^{63}.2^{33}}=\dfrac{3^{60}.2^{30}}{3^{63}.2^{33}}=\dfrac{1}{3^3.2^3}$

  $c)\dfrac{45^{12}.49^7}{35^{13}.27^8}=\dfrac{9^{12}.5^{12}.7^{14}}{7^{13}.5^{13}.3^{24}}=\dfrac{3^{24}.5^{12}.7^{14}}{7^{13}.5^{13}.3^{24}}=\dfrac{7}{5}$

  $d)\dfrac{(-2)^{11}.9^2}{6^3.(-16)^2}=\dfrac{(-2)^{11}.3^4}{3^3.2^3.2^8}=\dfrac{(-2)^{11}.3^4}{3^3.2^{11}}=-3$

  $e)\dfrac{(-2)^7.(-9)^3}{6^5.(-8)^2}=\dfrac{(-2)^7.(-3)^6}{2^5.3^5.(-2)^6}=\dfrac{(-2)^7.(-3)^6}{(-2)^{11}.3^5}=\dfrac{3}{(-2)^4}$

  $f)\dfrac{8^2.(-5)^3}{25^2.(-2)^5}=\dfrac{2^6.(-5)^3}{5^4.(-2)^5}=\dfrac{2}{5}$

  $g)\dfrac{4^5.9^4.(-5)^7}{10^7.(-27)^3}=\dfrac{2^{10}.3^{8}.(-5)^7}{5^7.2^7.(-3)^9}=\dfrac{2^3}{3}$

  Học tốt!!!

  0
  2020-11-04T07:46:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: Bạn xem hình nhé ^^

   

  lam-giup-to-nhe-se-cho-50-5-sao-va-tra-loi-hay-nhat

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )