Làm giúp mk bài tìm x này nha

Question

Làm giúp mk bài tìm x này nha
lam-giup-mk-bai-tim-nay-nha

in progress 0
Edana Edana 1 year 2020-11-10T08:57:43+00:00 2 Answers 48 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-10T08:59:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `(x-5)^2=(1-3x)^2`

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x-5=1-3x\\x-5=3x-1\end{array} \right.\) 

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{3}{2}\\x=-2\end{array} \right.\) 

  Vậy `x=3/2,x=-2`

  0
  2020-11-10T08:59:27+00:00

  Giải thích các bước giải:

   `(x-5)^2=(1-3x)^2`

  `=>(x-5)^2-(1-3x)^2=0`

  `=>(x-5-1+3x)(x-5+1-3x)=0`

  `=>(4x-6)(-2x-4)=0`

  `=>-4(2x-3)(x+2)=0`

  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}2x-3=0\\x+2=0\end{array} \right.\) `=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac32\\x=-2\end{array} \right.\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )