làm giúp mk bài 1 nhé. mk hứa sẽ cho vote 5 sao và ctlhn

Question

làm giúp mk bài 1 nhé. mk hứa sẽ cho vote 5 sao và ctlhn
lam-giup-mk-bai-1-nhe-mk-hua-se-cho-vote-5-sao-va-ctlhn

in progress 0
Dulcie 8 tháng 2020-10-15T23:55:41+00:00 1 Answers 77 views 0

Answers ( )

 1. Giải thích các bước giải:

  $\begin{array}{l}
  a)x:\dfrac{3}{2}:\left( {0,15x} \right) = 1,75:\dfrac{9}{4}\left( {DK:x \ne 0} \right)\\
   \Leftrightarrow x.\dfrac{2}{3}:\left( {\dfrac{3}{{20}}x} \right) = 1,75.\dfrac{4}{9}\\
   \Leftrightarrow \dfrac{{2x}}{3}.\dfrac{{20}}{{3x}} = \dfrac{7}{9}\\
   \Leftrightarrow \dfrac{{40}}{9} = \dfrac{7}{9}\left( {mt} \right)
  \end{array}$

  $ \Rightarrow $ Không tìm được $x$ thỏa mãn đề bài.

  $\begin{array}{l}
  b)\dfrac{{1,2}}{{30}} = \dfrac{{3x + 4}}{{50}}\\
   \Leftrightarrow \dfrac{1}{{25}} = \dfrac{{3x + 4}}{{50}}\\
   \Leftrightarrow 3x + 4 = \dfrac{{50}}{{25}}\\
   \Leftrightarrow 3x + 4 = 2\\
   \Leftrightarrow 3x =  – 2\\
   \Leftrightarrow x = \dfrac{{ – 2}}{3}
  \end{array}$

  Vậy $x = \dfrac{{ – 2}}{3}$

  $\begin{array}{l}
  c)\dfrac{{x – 1}}{3} = \dfrac{{x + 3}}{5}\\
   \Leftrightarrow 5\left( {x – 1} \right) = 3\left( {x + 3} \right)\\
   \Leftrightarrow 5x – 5 = 3x + 9\\
   \Leftrightarrow 2x = 14
  \end{array}$

  $ \Leftrightarrow x = 7$

  Vậy $ x = 7$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )