Làm giúp mình với Shsjdnfb gb fjdjsjsbvd

Question

Làm giúp mình với
Shsjdnfb gb fjdjsjsbvd
lam-giup-minh-voi-shsjdnfb-gb-fjdjsjsbvd

in progress 0
Delwyn 8 tháng 2020-10-29T04:05:44+00:00 1 Answers 76 views 0

Answers ( )

 1. 67.

  a) 38:34 = 38-4 = 34

  b) 108:102 = 108-2 = 106

  c) Lưu ý: a = a1

  a6:a = a6-1 = a5

  68.

  a) Cách 1: 210 = 1024; 28 = 256

  ⇒ 210 : 28 = 1024 : 256 = 4

  Cách 2: 210 : 28 = 210 – 8 = 22 = 4.

  b) Cách 1: 46 = 4096; 43 = 64

  ⇒ 46 : 43 = 4096 : 64 = 64.

  Cách 2: 46 : 43 = 46 – 3 = 43 = 64.

  c) Cách 1: 85 = 32768; 84 = 4096

  ⇒ 85 : 84 = 32768 : 4096 = 8

  Cách 2: 85 : 84 = 85 – 4 = 81 = 8.

  d) Cách 1: 74 = 2401 ⇒ 74 : 74 = 2401 : 2401 = 1.

  Cách 2: 74 : 74 = 74 – 4 = 70 = 1.

  69. ( hình 1 nha) 

  70.

  987 = 900 + 80 + 7

  = 9.100 + 8.10 + 7

  = 9.102 + 8.101 + 7.100

  2564 = 2000 + 500 + 60 + 4

  = 2.1000 + 5.100 + 6.10 + 4

  = 2.103 + 5.102 + 6.101 + 4.100

   = a.10000 + b.1000 + c.100 + d.10 + e

  = a.104 + b.103 + c.102 + d.101 + e.100

  71.

  Với mọi n ∈ N* thì:

  a) cn = 1 suy ra c = 1

  b) cn = 0 suy ra c = 0

  Ghi nhớ: 1n = 1  0n = 0

  Tập N* là các số tự nhiên khác 0. Nếu n ∈ N thì khi đó n có thể bằng 0 và câu a) sẽ cho kết quả khác. Cụ thể là: c0 = 1 suy ra c ∈ N.

  lam-giup-minh-voi-shsjdnfb-gb-fjdjsjsbvd

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )