Làm giúp mình sắp thi rồi

Question

Làm giúp mình sắp thi rồi
lam-giup-minh-sap-thi-roi

in progress 0
Thu Cúc 10 months 2021-04-25T05:45:01+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-25T05:46:13+00:00

  a) – Đoạn trích được trích từ văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” của tác giả: Hồ Chí Minh.

  b) Em hiểu rằng: Tinh thần yêu nước ấy là một thứ gì rất quý giá, nó là thứ vũ khí bất diệt và luôn bùng cháy ngọn lửa tinh thần trong mỗi người dân Việt Nam ta qua nhiều cách khác nhau.

  c) Các câu rút gọn có trong đoạn văn trên:

   Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.

  => Tinh thần ấy có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.

  – Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.

  => Nhưng tinh thần yêu nước này cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, hòm.

  – Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công cuộc yêu nước, công việc kháng chiến.

  => Bổn phận của chúng ta nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công cuộc yêu nước, công việc kháng chiến.

  0
  2021-04-25T05:46:53+00:00

  1)-Đoạn văn trên nằm trong tác phẩm “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”

     -Tác giả:Hồ Chí Minh

  3)Có 3 câu rút gọn:

  -Có khi được trung bày…dễ thấy.(Rút gọn chủ ngữ)

  -Nhưng cũng có khi…trong hòm(Rút gọn chủ ngữ)

  -Nghĩa là phải ra sức giải thích…kháng chiến(Rút gọn chủ ngữ)

         Câu 2 mình chưa biết  nha.Thông cảm

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )