làm giúp mình nhanh nhanh với ạ xin cảm ơn

Question

làm giúp mình nhanh nhanh với ạ xin cảm ơn
lam-giup-minh-nhanh-nhanh-voi-a-in-cam-on

in progress 0
Latifah 10 months 2021-04-27T11:58:25+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-27T11:59:53+00:00

  Đáp án:

   ` -3/20 `

  Giải thích các bước giải:

   ` -1/20 + (-1)/30 + (-1)/42 + (-1)/56 + (-1)/72 + (-1)/90 `

  ` = -1/4.5 + (-1)/5.6 + (-1)/6.7 + (-1)/7.8 + (-1)/8.9 + (-1)/9.10 `

  ` = -1/4 – (-1)/5 + (-1)/5 -(-1)/6 + (-1)/6 – (-1)/7 + (-1)/7 – (-1)/8+(-1)/8-(-1)/9+(-1)/9-(-1)/10`

  ` = -1/4 -(- 1)/10 `

  ` = -1/4 + 1/10 `

  ` = -3/20`

  0
  2021-04-27T12:00:16+00:00

  Đáp án:

  \(\dfrac{-3}{20}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\dfrac{-1}{20}\) + \(\dfrac{-1}{30}\) + \(\dfrac{-1}{42}\) + \(\dfrac{-1}{56}\) + \(\dfrac{-1}{72}\) + \(\dfrac{-1}{90}\)

  `=` \(\dfrac{-1}{4.5}\) +\(\dfrac{-1}{5.6}\) + \(\dfrac{-1}{6.7}\)+ \(\dfrac{-1}{7.8}\) + \(\dfrac{-1}{8.9}\) + \(\dfrac{-1}{9.10}\)

  `=` \(\dfrac{-1}{4}\) `-` \(\dfrac{-1}{5}\)` `+` `\(\dfrac{-1}{5}\)` – `\(\dfrac{-1}{6}\) `+` \(\dfrac{-1}{6}\) `-` \(\dfrac{-1}{7}\) `+` \(\dfrac{-1}{7}\) `-` \(\dfrac{-1}{8}\) `+` \(\dfrac{-1}{8}\) `-` \(\dfrac{-1}{9}\) `+` \(\dfrac{-1}{9}\) `-` \(\dfrac{-1}{10}\)

  `=` \(\dfrac{-1}{4}\) + `1/10`

  `=` \(\dfrac{-5}{20}\) + `2/20`

  `=` \(\dfrac{-3}{20}\)

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )