Làm giúp mình nha , mìn cảm ơn nhiều lắm nha

Question

Làm giúp mình nha , mìn cảm ơn nhiều lắm nha
lam-giup-minh-nha-min-cam-on-nhieu-lam-nha

in progress 0
Gerda 1 year 2020-10-21T23:45:00+00:00 1 Answers 67 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T23:46:26+00:00

  Đáp án:

  7) \(\left\{ \begin{array}{l}
  y = 8\\
  x = 12\\
  z = 6
  \end{array} \right.\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  2)\left\{ \begin{array}{l}
  x = \dfrac{9}{8}y\\
  z = \dfrac{9}{{12}}y = \dfrac{3}{4}y\\
  \dfrac{9}{8}y + y + \dfrac{3}{4}y = 69
  \end{array} \right.\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  x = \dfrac{9}{8}y\\
  z = \dfrac{3}{4}y\\
  \left( {\dfrac{9}{8} + 1 + \dfrac{3}{4}} \right)y = 69
  \end{array} \right.\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  x = \dfrac{9}{8}y\\
  z = \dfrac{3}{4}y\\
  \dfrac{{23}}{8}y = 69
  \end{array} \right.\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  y = 24\\
  x = 27\\
  z = 18
  \end{array} \right.\\
  4)\left\{ \begin{array}{l}
  x = \dfrac{3}{8}y\\
  z = \dfrac{5}{8}y\\
  4.\dfrac{3}{8}y + 3y – 2.\dfrac{5}{8}y = 78
  \end{array} \right.\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  x = \dfrac{3}{8}y\\
  z = \dfrac{5}{8}y\\
  \dfrac{{13}}{4}y = 78
  \end{array} \right.\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  y = 24\\
  x = 9\\
  z = 15
  \end{array} \right.\\
  6)\left\{ \begin{array}{l}
  x = \dfrac{4}{5}y\\
  z = \dfrac{2}{5}y\\
  \dfrac{4}{5}y + y – \dfrac{2}{5}y = 21
  \end{array} \right.\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  \dfrac{7}{5}y = 21\\
  x = \dfrac{4}{5}y\\
  z = \dfrac{2}{5}y
  \end{array} \right.\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  y = 15\\
  x = 12\\
  z = 6
  \end{array} \right.\\
  7)\left\{ \begin{array}{l}
  x = 4 + y\\
  4\left( {4 + y} \right) = 6y\\
  z = \dfrac{6}{8}y
  \end{array} \right.\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  2y = 16\\
  x = 4 + y\\
  z = \dfrac{6}{8}y
  \end{array} \right.\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  y = 8\\
  x = 12\\
  z = 6
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )