Làm giúp minh cau 8,9,10,11 với a

Question

Làm giúp minh cau 8,9,10,11 với a
lam-giup-minh-cau-8-9-10-11-voi-a

0
RI SƠ 1 year 2020-10-31T11:59:40+00:00 0 Answers 24 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )