Làm giúp minh câu 10,11,12,13,14 với minh cam ơn

Question

Làm giúp minh câu 10,11,12,13,14 với minh cam ơn
lam-giup-minh-cau-10-11-12-13-14-voi-minh-cam-on

0
Gerda 1 year 2020-10-31T11:45:37+00:00 0 Answers 33 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )