làm giúp mình câu 1 ý c và câu 3 ý c.giải thích giúp mình vs

Question

làm giúp mình câu 1 ý c và câu 3 ý c.giải thích giúp mình vs
lam-giup-minh-cau-1-y-c-va-cau-3-y-c-giai-thich-giup-minh-vs

in progress 0
MichaelMet 2 years 2021-05-07T11:27:49+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T11:29:45+00:00

  Đáp án:

  $\frac{7}{45}$

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1 :

  c) Đặt A = $\frac{2}{3.7}$+ $\frac{4}{7.15}$+ $\frac{6}{15.27}$+ $\frac{5}{27.37}$+ $\frac{3}{37.43}$+ $\frac{1}{43.45}$ 

  ⇒ 2.A = $\frac{4}{3.7}$+ $\frac{8}{7.15}$+ $\frac{12}{15.27}$+ $\frac{10}{27.37}$+ $\frac{6}{37.43}$+ $\frac{2}{43.45}$ 

  ⇒ 2.A = $\frac{7-3}{3.7}$+ $\frac{15-7}{7.15}$+ $\frac{27-15}{15.27}$+ $\frac{37-27}{27.37}$+ $\frac{43-37}{37.43}$+ $\frac{45-43}{43.45}$ 

  ⇒ 2.A = $\frac{1}{3}$+ $\frac{1}{7}$- $\frac{1}{7}$+ $\frac{1}{15}$- $\frac{1}{15}$+ $\frac{1}{27}$- $\frac{1}{27}$+ $\frac{1}{37}$- $\frac{1}{37}$+ $\frac{1}{43}$- $\frac{1}{43}$+ $\frac{1}{45}$ 

  ⇒ 2.A = $\frac{1}{3}$- $\frac{1}{45}$

  ⇒ 2.A = $\frac{14}{45}$

  ⇒ A = $\frac{7}{45}$

  Vậy A = $\frac{7}{45}$

  CHÚC BẠN HỌC TỐT NHÉ !!

  MONG ĐC 5* VÀ TLHN Ạ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )