Làm giúp mình bài 4 SBT Ngữ Văn tập 2 bài “Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất với”

Question

Làm giúp mình bài 4 SBT Ngữ Văn tập 2 bài “Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất với”

in progress 0
Yến Oanh 26 mins 2021-07-23T00:19:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T00:20:04+00:00

  điểm tục ngữ bằng những câu tục ngữ 

     – Ngắn gọn : Mỗi câu đều có số lượng từ không nhiều.

     – Về vần và đối xứng (các vế đối xứng được ngăn cách bởi dấu gạch chéo, các từ có vần được gạch chân). Ví dụ :

      1 : Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, / Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

      2 : Mau sao thì nắng, / vắng sao thì mưa.

     – Lập luận chặt chẽ, giàu hình ảnh : Lời lẽ cô đọng súc tích, giàu hình ảnh.

  cho mik ctlhn nha

  0
  2021-07-23T00:20:21+00:00

    Vào tháng 7 (âm lịch), kiến bò nhiều là dấu hiệu báo sắp có mưa to và có thể lụt.

  –  Nạn lũ lụt thường xuyên xảy ra ở nước ta. Nhân dân luôn có ý thức dự đoán lũ lụt từ nhiều hiện tượng thiên nhiên để chủ động phòng chống.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )