Làm giúp mình ạ ! Ai làm nhanh nhất thì sẽ đc ctlhn ạ

Question

Làm giúp mình ạ ! Ai làm nhanh nhất thì sẽ đc ctlhn ạ
lam-giup-minh-a-ai-lam-nhanh-nhat-thi-se-dc-ctlhn-a

in progress 0
King 2 years 2021-05-10T04:28:24+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-10T04:29:38+00:00

  Để $\frac{2011x+5}{x}$ nguyên

  ⇒$2021x+5$ chia hết cho $x$ 

  mà $2021x+5$ chia hết cho $x$

  nên 5 chia hết cho $x$

  ⇒$x$∈Ư(5)

  ⇒$x$∈{-1;1;-5;5}

   

  0
  2021-05-10T04:30:06+00:00

  Đáp án:

  Để  nguyên

   chia hết cho x 

   5 chia hết cho 

  nên 5 chia hết cho 

  ∈Ư(5)

  ∈{-1;1;-5;5}

   

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )