Làm giúp mik vs hứa vote 5s

Question

Làm giúp mik vs hứa vote 5s
lam-giup-mik-vs-hua-vote-5s

in progress 0
Sigridomena 1 year 2020-11-27T03:01:51+00:00 1 Answers 37 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T03:03:02+00:00

  c, 3$\sqrt{2}$ +5$\sqrt{8}$ -2$\sqrt{50}$ =3$\sqrt{2}$ +10$\sqrt{2}$ -10$\sqrt{2}$=3$\sqrt{2}$

  d, 2$\sqrt{45}$+$\sqrt{80}$ -$\sqrt{245}$=6$\sqrt{5}$+4$\sqrt{5}$ -7$\sqrt{5}$=3$\sqrt{5}$

   e,9$\sqrt{3}$ 

  h, $\sqrt{3}$ 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )