làm giúp mik với cảm ơn trước.Người ta trồng rau trên một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 50m,chiều dài gấp rưỡi chiều rộng.Biết vụ đông xuân mỗi

Question

làm giúp mik với cảm ơn trước.Người ta trồng rau trên một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 50m,chiều dài gấp rưỡi chiều rộng.Biết vụ đông xuân mỗi mết vuông thu hoạch dduocj 8kg rau.Hỏi vụ đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn rau?

in progress 0
Dulcie 1 year 2020-10-31T03:41:20+00:00 2 Answers 126 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T03:42:47+00:00

        Gấp rưỡi = $\frac{3}{2}$ 

    Chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhật là :

            50 x $\frac{3}{2}$ = 75 ( m ) 

   Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

            75 x 50 = 3750 ( m² )

   Số tấn rau vụ đó người ta thu hoạch được là :

            3750 x 8 = 30000 ( kg )

                  Đổi 30000 kg = 30 tấn

                            Đáp số: 30 tấn rau 

  0
  2020-10-31T03:43:08+00:00

  Đáp án:

  Người ta thu thập được `30` tấn rau

  Giải thích các bước giải:

  Chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhật là:

  `50×1,5= 75 (m)`

  Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật là:

  `75×50= 3750 (m²)`

  Người ta thu thập được số kg rau là :

  `3750: 8= 30000 (kg)`

  Ta đổi `30000` kg rau `= 30` tấn rau

  Đáp số: `30` tấn rau

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )