Làm giúp em vs nha ! tìm x để C có gtnn

Question

Làm giúp em vs nha !
tìm x để C có gtnn
lam-giup-em-vs-nha-tim-de-c-co-gtnn

in progress 0
Khang Minh 11 months 2020-11-02T13:48:23+00:00 1 Answers 59 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-02T13:50:17+00:00

  Ta có: `C = |x – 1| + |x – 3| + |2x – 5| = |x – 1| + |3 – x| + |2x – 5| ≥ |x – 1 + 3 – x| + |2x – 5| = |2x – 5| + 2`

  Vì `|2x – 5| ≥ 0 → |2x – 5| + 2 ≥ 2 → C ≥ 2`

  Dấu `=` xảy ra `↔ 2x – 5 = 0 ↔ x = 5/2`

  Vậy `C_(min) = 2 ↔ x = 5/2`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )