Làm giúp em vs nha !

Question

Làm giúp em vs nha !
lam-giup-em-vs-nha

in progress 0
Calantha 1 year 2020-11-04T06:17:24+00:00 2 Answers 61 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T06:18:53+00:00

  Ta có :

  `|2x+y-1|+|x-3|≤0`

  Mà `|2x+y-1|+|x-3|≥0` với mọi `x,y`

  `⇔|2x+y-1|+|x-3|=0`

  `⇔` $\left\{\begin{matrix}2x+y-1=0  & \\ x-3=0& \end{matrix}\right.$

  `⇔` $\left\{\begin{matrix}6+y=1 & \\ x=3& \end{matrix}\right.$

  `⇔` $\left\{\begin{matrix}y=-5 & \\ x=3& \end{matrix}\right.$

  Vậy `x=3;y=-5`

  Xin hay nhất !

  0
  2020-11-04T06:19:07+00:00

  $|2x+y-1|+|x-3|≤0$

  Vì $|2x+y-1|+|x-3|≥0$ với $∀x,y$

  $⇒|2x+y-1|+|x-3|=0$

  $⇒\left \{{{2x+y-1=0} \atop {x-3=0}} \right.$

  $⇒\left \{{{2x+y=1} \atop {x=3}} \right.$

  $⇒\left \{{{6+y=1} \atop {x=3}} \right.$

  $⇒\left \{{{y=-5} \atop {x=3}} \right.$

  Vậy $|2x+y-1|+|x-3|≤0⇔x=3; y=-5$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )