Làm giúp em vs nha !

Question

Làm giúp em vs nha !
lam-giup-em-vs-nha

0
Khải Quang 1 year 2020-11-04T06:33:27+00:00 0 Answers 22 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )