Làm giúp em nhanh nhanh ạ !Ai làm nhanh nhất thì iem vote câu trả lời hay nhata ạ !

Question

Làm giúp em nhanh nhanh ạ !Ai làm nhanh nhất thì iem vote câu trả lời hay nhata ạ !
lam-giup-em-nhanh-nhanh-a-ai-lam-nhanh-nhat-thi-iem-vote-cau-tra-loi-hay-nhata-a

in progress 0
Verity 8 months 2021-05-14T05:50:50+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-14T05:52:05+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  1. C

  → Để chia hết cho 2 và 5 có tận cùng là 0

  → Để chia hết cho 3 thì có tổng các chữ số là số chia hết cho 3.

  2. D

  3. C

  → `-42/6=-6`

  → `-24/6=-4`

  4. D

  → Vì phân số này là phân số dương và `-3/7` là phân số âm → Âm `≠` Dương

  5.  A $\frac{-4}{-5}>\frac{3}{5}$  vì `4>3`

  6. A

  → Rút gọn phân số `36/90` cho 18 ta được phân số tối giản → Phân số đó là `2/5`

  7. B

  $→\frac{7}{15}+(\frac{-2}{5})\\=\frac{7}{15}-\frac{6}{15}\\=\frac{1}{15}$ 

  8. B

  → Hai góc bù nhau có tổng số đo là `180^0`

  → Mà góc kia đã `50^0` → Góc còn lại `130^0`

  9. D

  → Hai góc phụ nhau có tổng số đo là `90^0`

  Mà góc kia đã `70^0` → Góc còn lại `20^0`

  $#minosuke$

  0
  2021-05-14T05:52:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1 C

  2 D

  3 C

  4 D

  5 A

  6 A

  7 B

  8 B

  9 D

  Xin hay nhất nha

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )