Làm giúp em bài 5 với ạ!!!

Question

Làm giúp em bài 5 với ạ!!!
lam-giup-em-bai-5-voi-a

in progress 0
Nick 1 year 2020-11-29T03:26:51+00:00 2 Answers 53 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-29T03:27:57+00:00

  Trên hình ta kẻ thêm tia đối của tia AB là tia AF

  Ta có: EAB+EAF=180 độ

       => 120 độ+EAF=180 độ

       => EAF= 180 – 120=60

  Mà EBC=EAF+FAC

    =>60+FAC=140

    =>FAC=140-60=80

  Ta có : FAC+BAC=180(2 góc kề bù)

           =>80+BAC=180

           =>BAC=180-80=100

  Ta có :BAC+ACD=100+80=180(2 góc BAC và ACD là 2 góc trong cùng phía)

  =>AB//CD

  Lưu ý : dấu góc và sô độ bạn làm bài tự ghi nha

  Chúc bạn học tốt

  0
  2020-11-29T03:28:40+00:00

  Ta có

  `hat{EAC} + hat{EAB} + hat{BAC} = 360^o`

  `=> 140^o+120^o+hat{BAC} = 360^o`

  `=> hat{BAC} = 100^o`

  `=> hat{BAC}+hat{ACD} = 100^o+80^o = 180^o`

  Mà 2 góc này ở vị trí tcp

  => AB // CD

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )