làm giúp e vs

Question

làm giúp e vs
lam-giup-e-vs

in progress 0
Thông Đạt 9 months 2021-04-22T03:46:21+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-22T03:48:00+00:00

  Ta thấy `f(x)` nếu có nghiệm `x=a` ( `a` khác `0`) thì `x= -a` cũng là 1 nghiệm của `f(x)` nên `f(x)` có 2a nghiệm

  Mà `f(x)` chỉ có 3 nghiệm phân biệt 

  `=>` có 1 nghiệm `=0`

  Thay `x=0` vào đa thức `f(x)` ta được:

  `f(0)= 2016.0^4 – 32. (25k +2) . 0^2 + k^2 -100=0`

  `f(0) = 0 – 0 + k^2 -100=0`

  `f(0) = k^2 -100=0`

  `=> k^2 = 100` 

  `=> k =10` ( vì `k` là số thực dương)`

  Thay `k=10` vào `f(x)` ta được:

  `f(x)= 2016x^4 – 32(25.10 +2) x^2 +10^2 -100`

  `f(x) = 2016x^4 – 32.252 x^2 `

  `f(x) = 2016x^4 – 8064 x^2`

  `f(x) = 2016x^2(x^2 -4)`

  Xét `f(x) =0`

  `=> 2016x^2(x^2-4) =0`

  `=> x= 2` hoặc `x= -2` hoặc `x= 0`

  Mà `a<b<c => a = -2 ; b = 0 ; c= 2`

  Hiệu của `a-c` là: `-2 -2 =-4`

  Vậy `a-c= -4`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )