Làm giúp e bài 37 E vote 5 +tlhn +c.ơn

Question

Làm giúp e bài 37
E vote 5 +tlhn +c.ơn
lam-giup-e-bai-37-e-vote-5-tlhn-c-on

in progress 0
Nem 1 year 2020-11-27T06:48:45+00:00 2 Answers 56 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T06:49:53+00:00

  16. 19= 16. (20-1)=320-16=304.

  44. 99= 44. (100-1)= 4400-44=4356.

  35. 98= 35. (100-2)=3500-35. 2=3500-70=3430 

  Chúc bạn học tốt!!!!!

  0
  2020-11-27T06:50:33+00:00

  16.19=16.(20-1)=360-16=344

  46.99=46.(100-1)=4600-46=4564

  35.98=35.(100-98)=3500-35=3465

  đây nha . chúc bn hok tốt .

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )