Làm giúp e bài 2-3-4 ạ 60₫ nên làm cho đúng Nhanh,đúng có ctlhn,cảm ơn,vote

Question

Làm giúp e bài 2-3-4 ạ 60₫ nên làm cho đúng
Nhanh,đúng có ctlhn,cảm ơn,vote
lam-giup-e-bai-2-3-4-a-60-nen-lam-cho-dung-nhanh-dung-co-ctlhn-cam-on-vote

in progress 0
Delwyn 1 year 2020-10-19T00:03:51+00:00 2 Answers 78 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-19T00:04:53+00:00

  Đáp án:

   bài 2:

  $\dfrac{64}{5}$ m vải

  bài 3:

  $108000$ đồng

  bài 4:

  $12$ người

  Giải thích các bước giải:

   bài 2 :

  may 1 bộ quần áo hết số m vải:

                 $8:5=1,6$m vải

  may 8 bộ quần áo hết sô m vải:

            $1,6.8=12,8 =\dfrac{64}{5}$ m vải

  bài 3:

  mua 1 quyển vở hết số tiền:

               $84 000 :7=12000 $đồng

  mua 9 quyển vở hết số tiền:

             $12000.9=108000$đồng

  bài 4:

  1  người làm xong việc trong:

               $9.8=72$ ngày

  đề làm xong việc trong 6 ngày cần  số người:

             $72:6=12 $ người

  0
  2020-10-19T00:05:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Đây b nha

  lam-giup-e-bai-2-3-4-a-60-nen-lam-cho-dung-nhanh-dung-co-ctlhn-cam-on-vote

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )