Làm giùm mình câu 31 và câu 36

Question

Làm giùm mình câu 31 và câu 36
lam-gium-minh-cau-31-va-cau-36

in progress 0
Cherry 11 months 2020-11-02T12:39:22+00:00 1 Answers 57 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-02T12:40:30+00:00

  Đáp án:

  $31. \, A$

  $35.\, A$

  Giải thích các bước giải:

  31) Ta có:

  $∆ABC$ vuông tại $B$

  $\Rightarrow S_{ABC} = \dfrac{1}{2}AB.BC = \dfrac{a^2}{2}$

  Ta được:

  $V_{S.ABC} = \dfrac{1}{3}S_{ABC}.SA = \dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{a^2}{2}\cdot a\sqrt3 = \dfrac{a^3\sqrt3}{6}$

  36) Áp dụng định lý Pytago, ta được:

  $SB^2 = SA^2 +AB^2$

  $\Rightarrow SA = \sqrt{SB^2 – AB^2} = \sqrt{5a^2 – a^2} = 2a$

  Do đó:

  $V_{S.ABCD} = \dfrac{1}{3}S_{ABCD}.SA = \dfrac{1}{3}AB.BC.SA = \dfrac{4a^3}{3}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )