Làm gấp bài 4 cho mk nhé

Question

Làm gấp bài 4 cho mk nhé
lam-gap-bai-4-cho-mk-nhe

in progress 0
8 tháng 2020-10-29T17:42:49+00:00 1 Answers 55 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có

  $\begin{array}{l}
  \dfrac{a}{{2009}} = \dfrac{b}{{2010}} = \dfrac{c}{{2011}}\\
   = \dfrac{{a – b}}{{2009 – 2010}} = \dfrac{{a – b}}{{ – 1}} =  – \left( {a – b} \right)\\
   = \dfrac{{b – c}}{{2010 – 2011}} =  – \left( {b – c} \right)\\
   = \dfrac{{c – a}}{{2011 – 2009}} = \dfrac{1}{2}\left( {c – a} \right)\\
   \Rightarrow \dfrac{a}{{2009}} =  – \left( {a – b} \right) =  – \left( {b – c} \right) = \dfrac{1}{2}\left( {c – a} \right)\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a – b =  – \dfrac{a}{{2009}}\\
  b – c =  – \dfrac{a}{{2009}}\\
  c – a = 2.\dfrac{a}{{2009}}
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow M = 4.\left( {a – b} \right)\left( {b – c} \right) – {\left( {c – a} \right)^2}\\
   = 4.\left( { – \dfrac{a}{{2009}}} \right).\left( { – \dfrac{a}{{2009}}} \right) – {\left( {2.\dfrac{a}{{2009}}} \right)^2}\\
   = 4.{\left( {\dfrac{a}{{2009}}} \right)^2} – 4.{\left( {\dfrac{a}{{2009}}} \right)^2}\\
   = 0
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )