Làm cho mk 2 bài này nha

Question

Làm cho mk 2 bài này nha
lam-cho-mk-2-bai-nay-nha

in progress 0
Verity 1 year 2020-10-31T16:56:11+00:00 2 Answers 54 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T16:57:14+00:00

  4, Xe đó chở được số tạ gạo là:

  $12+12×3=48$(tạ)

  Đáp số: $48$ tạ gạo

  5, Xe chở được tất cả số tấn gạo là:

  $30×40+40×20=2000(kg)=2$(tấn)

  Đáp số: $2$ tấn gạo

   

  0
  2020-10-31T16:57:25+00:00

   Bài 4 :              Bài giải

     Xe đó chở được số tạ gạo là:

  48  [ tạ ]

                   Đáp số:  tạ gạo

  Bài 5                 Bài giải

     Xe chở được tất cả số tấn gạo là:

                            Đáp số:  tấn gạo

                 Chúc bạn học tốt     

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )