Làm cho mình mở bài của chứng minh chiếu dời đô có sức thuyết phục lớn kết hợp giữa lí và tình LƯU Ý: không chép mạng, có thể thêm

Question

Làm cho mình mở bài của chứng minh chiếu dời đô có sức thuyết phục lớn kết hợp giữa lí và tình
LƯU Ý: không chép mạng, có thể thêm vài câu trên mạng, hay và không quá dài do mình học ngu

in progress 0
Khoii Minh 9 months 2021-06-02T08:34:41+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-02T08:36:21+00:00

  Trình tự lập luận cho việc cần thiết phải dời đô: Nêu sử sách bên Trung Quốc làm tiền đề, làm chỗ dựa cho lý lẽ. Soi tiền đề vào thực tế của hai triều đại Đinh, Lê để chỉ rõ thực tế ấy không còn thích hợp với sự phát triển của đất nước, cần thiết phải dời đô. Đi tới kết luận: Khẳng định thành Đại La là nơi tốt nhất để chọn làm Kinh Đô. Đây là lời ban bố mệnh lệnh nhưng lại có những đoạn bày tỏ nỗi lòng, có những lời như đối thoại, trao đổi. Ví như “Trẫm rất đau xót về việc đó”, đặc biệt là hai câu cuối bài chiếu tại tính chất đối thoại và trao đổi chứ không phải là tính chất đơn thoại, một chiều của người trên ban bố cho kẻ dưới. Và vì thế, lời văn tạo nên sự đồng cảm sâu sắc giữa mệnh lệnh của vua với thần dân, ai ai cũng xúc động.

  THE NAY NGAN K

  0
  2021-06-02T08:36:33+00:00

  $#MonBen$

  Trả lời:

  Chiếu dời đô “Thiên đô chiếu” được Lý Công Uẩn ban bố năm 1010, trước khi dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La. Với ý nghĩa và sự tác động đặc biệt, đã trở thành một văn kiện chính trị, lịch sử, văn hoá quan trọng nổi tiếng trong một nghìn năm qua.

  $\text{Xin hay nhất cho MonBen có động lực nhé}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )