Làm cho mình cái mở bài của văn chứng minh chiếu dời đô có sức thuyết phục lớn kết hợp lí và tình Nhanh nha ^_^ 9h10

Question

Làm cho mình cái mở bài của văn chứng minh chiếu dời đô có sức thuyết phục lớn kết hợp lí và tình
Nhanh nha ^_^ 9h10

in progress 0
Kiệt Gia 9 months 2021-06-02T09:10:30+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-02T09:12:00+00:00

  Nhắc đến nhà Lý, ta không chỉ nói tới một vương triều phát triển thịnh vượng trên các mặt đời sống xã hội, kinh tế, văn hóa. Ta còn phải nói về các nhà tư tưởng, các vị tướng lừng danh hiển hách. Diện mạo lịch sử đã được tạo nên từ những con người như thế với tài năng, phẩm cách của mình. Trong đó, ta không thể không nói về Lý Công Uẩn, vị vua khai sinh ra vương triều này. Bài chiếu của ông- Chiếu dời đô, đã trở thành một văn bản mẫu mực cho con cháu ngàn đời học tập, nói theo. CHiếu dời đô chính là tác phẩm có sức thuyết phục lớn bởi sự kết hợp giữa lí và tình. 

  0
  2021-06-02T09:12:08+00:00

     Lí Thái Tổ từ lâu đã được mệnh danh là ông vua anh minh , hiền triết . Đó là một vị vua luôn công bằng , tình cảm và qua văn bản ” Chiếu dời đô ” càng khẳng định được điều đó . Đây là một văn bản có sức thuyết phục lớn kết hợp lí và tình . Văn bản có lập luận chặt chẽ , phản ánh khát vọng của nhân dân về một đất nước độc lập , thống nhất , đồng thời phản ánh ý chí tự cường của dân tộc Đại Việt đang trên đà lớn mạnh .

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )