Làm cho mik vs ạ hứa sẽ vote uy tín

Question

Làm cho mik vs ạ hứa sẽ vote uy tín
lam-cho-mik-vs-a-hua-se-vote-uy-tin

in progress 0
Ladonna 2 tháng 2021-04-22T11:59:36+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  Thể tích nước trong bể là `13500cm^3`

  Giải thích các bước giải:

  Thể tích bể cá là:

       `30xx25xx20=15000(cm^3)`

  Thể tích các loại cây, đá, vật trang trí là:

       `15000xx1/10=1500(cm^3)`

  Thể tích nước trong bể là:

       `15000-1500=13500(cm^3)`

            Đáp số: `13500cm^3`

 2. thể tíchước trong bể là:

  (30x25x20-4)x(1-1/10)=13496,4cm³=13496400mm³

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )