làm chỗ khoanh ý giúp với

Question

làm chỗ khoanh ý giúp với

lam-cho-khoanh-y-giup-voi

in progress 0
Khánh Gia 1 year 2020-11-16T02:57:33+00:00 1 Answers 61 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-16T02:59:06+00:00

  a)

  cách viết 1 : a={10;17;…;150}

  cách viết 2 : a ={x;x+7;…;x+140} [ x ⊂ N ; x = 7 + 3 ]

  b)

  có tất cả số số hạng là :

  (150 – 10) : 7 + 1 = 21 ( số hạng ) 

  =>tổng các số số hạng là :

  (10 × 21) + ( 7 +14+21+…+140 )

  =210 + [ (7 +140) + ( 14 + 133 ) + … ]

                \…….. có 20 cặp số…../

  =210 +[147×20]

  =210 +2940

  =3150

  vậy tổng các số số hạng là 3150

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )