Làm cho em với nhé hứa sẽ vote thanks

Question

Làm cho em với nhé hứa sẽ vote thanks
lam-cho-em-voi-nhe-hua-se-vote-thanks

in progress 0
Vân Khánh 2 tháng 2021-04-22T16:01:41+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   Câu 11: 270km
   Câu 12: 592.334.000 đồng
   Câu 13: 63.450 đồng

  Giải thích các bước giải:

  Câu 11: Vận tốc của xe ô tô đó là: 180÷4=45(km/giờ)
                Quãng đường xe ô tô đó đi được trong 6 giờ là: 45×6=270(km)
                                 Đáp số: 270km

  Câu 12: Việc hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2021 của nước ta đã tiết kiệm được:
                                     353.000×1.678=592.334.000(đồng)
                                                 Đáp số: 592.334.000 đồng

  Câu 13: Số tiền điện nhà em phải trả vào tháng 4 là: 135.000×53%=71.550(đồng)
               Số tiền điện tháng 4 nhà e tiết kiệm được so với tháng 3 là:
                                         135.000-71.550=63.450(đồng)
                                                    Đáp số: 63.450 đồng

 2. Đáp án:

  `11)` Quãng đường đó dài `270km`

  `12)` Cả nước ta đã tiết kiệm được `592.334.000` đồng

  `13)` Số tiền điện tháng 4 tiết kiệm được `63450` đồng

  Giải thích các bước giải:

  Vận tốc xe ô tô đó là:

       `180:4=45(km//h)`

  Quãng đường đó dài là:

       `45×6=270(km)`

           Đáp số: `270km`

  `12)`

  Cả nước ta đã tiết kiệm được:

       `353000×1678=592.334.000` (đồng)

           Đáp số: `592.334.000` đồng

  `13)`

  Số tiền điện phải trả vào tháng 4 là:

       `135000:100xx53=71550` (đồng)

  Số tiền điện tháng 4 tiết kiệm được là:

       `135000-71550=63450` (đồng)

           Đáp số: `63450` đồng

  h: giờ

Leave an answer

Browse

2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0 (x>0) , x = ? ( )