Làm câu d nhé,giúp với

Question

Làm câu d nhé,giúp với
lam-cau-d-nhe-giup-voi

in progress 0
Ngọc Khuê 2 tháng 2021-04-16T11:53:36+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

 1.  d1) 7/8x- 5(x-9)= 20x+1,5/6

  <=>7/8x-5x+45=20x+1,5/6

         -33/8x+45=20x+1,5/6

         -33x/8+360/8=20x+1,5/6

       (  -33x+360)/8=20x+1,5/6

        (  -33x+360).6=(20x+1,5/6).8

         -198x+2160=160x+12

         -198x-160x=-2160+12

         -358x=-2148

    x=6

         

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )