Làm câu d đến n cho 5 sao và trả lời hay nhất

Question

Làm câu d đến n cho 5 sao và trả lời hay nhất
lam-cau-d-den-n-cho-5-sao-va-tra-loi-hay-nhat

in progress 0
Kiệt Gia 11 months 2020-11-28T21:39:15+00:00 1 Answers 48 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T21:40:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a)|x+3/4|=1/2
    =>x+3/4=1/2 hoặc x+3/4=-1/2
    =>x=1/2-3/4  hoặc x=-1/2-3/4
    =>x=-1/4   hoặc x=-5/4
    Vậy x=-1/4 hoặc x=-5/4

  h)|x+2/3|-2/5=3/5
      |x+2/3|=3/5+2/5
      |x+2/3|=1
     =>x+2/3=1 hoặc x+2/3=-1
          x=1-2/3 hoặc x=-1-2/3
          x=1/3 hoặc x=-5/3
       Vậy x=1/3 hoặc x=-5/3
  o)11-2|1-x|=5
     2|1-x|=11-5

     2|1-x|=6

     |1-x|=6:2
     |1-x|=3
    =>1-x=3 hoặc 1-x=-3
         x=1-3 hoặc x=1-(-3)
         x=-2 hoặc x=4

       Vậy x=-2 hoặc x=4
  b)|x+3/4|-1/3=0
      |x+3/4|=0+1/3
      |x+3/4|=1/3
     =>x+3/4=1/3 hoặc x+3/4=-1/3
          x=1/3-3/4 hoặc x=-1/3-3/4
          x=-5/12 hoặc x=-13/12

  i)1/3-|5/4-2x|=1/4
     |5/4-2x|=1/3-1/4
     |5/4-2x|=1/12
    =>5/4-2x=1/12 hoặc 5/4-2x=-1/12

         2x=5/4-1/12 hoặc 2x=5/4-(-1/12)
         2x=7/6 hoặc 2x=4/3
         x=7/6:2 hoặc x=4/3:2
         x=7/12 hoặc x=2/3
       Vậy x=7/12 hoặc x=2/3

  p)|1/6x+2/3|-3/4=1/2
     |1/6x+2/3|=1/2+3/4
     |1/6x+2/3|=5/4

    =>1/6x+2/3=5/4 hoặc 1/6x+2/3=-5/4

          1/6x=5/4-2/3 hoặc 1/6x=-5/4-2/3

          1/6x=7/12 hoặc 1/6x=-23/12
          x=7/12:1/6 hoặc x=-23/12:1/6
          x=7/2 hoặc x=-23/2

        Vậy x=7/2 hoặc x=-23/2
  c)|x+1,3|=3,3
    =>x+1,3=3,3 hoặc x+1,3=-3,3

         x=3,3-1,3 hoặc x=-3,3-1,3

         x=2 hoặc x=-4,6

      Vậy x=2 hoặc x=-4,6

  j)17-|2/3-4x|=9
     |2/3-4x|=17-9
     |2/3-4x|=8
    =>2/3-4x=8 hoặc 2/3-4x=-8
         4x=2/3-8 hoặc 4x=2/3-(-8)
         4x=-22/3 hoặc 4x=26/3
         x=-22/3:4 hoặc x=26/3:4

         x=-11/6 hoặc x=13/6

     Vậy x=-11/6 hoặc x=13/6

  q)|x-3.1/2|-1/2=5
      |x-3.1/2|=5+1/2
      |x-3.1/2|=11/2

     =>x-3.1/2=11/2 hoặc x-3.1/2=-11/2
          x.1/2=3-11/2 hoặc x.1/2=3-(-11/2)

          x.1/2=-5/2 hoặc x.1/2=17/2
          x=-5/2:1/2 hoặc x=17/2:1/2
          x=-5 hoặc x=17

     Vậy x=-5 hoặc x=17
      

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )