Làm bài tìm x câu i,j chị em. Cảm ơn mn nhà.

Question

Làm bài tìm x câu i,j chị em. Cảm ơn mn nhà.
lam-bai-tim-cau-i-j-chi-em-cam-on-mn-nha

in progress 0
Sigridomena 2 years 2020-11-26T18:55:59+00:00 2 Answers 49 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-26T18:57:23+00:00

  Đáp án:

   j)x=0i)x=2

  Giải thích các bước giải:

   

   

  0
  2020-11-26T18:57:26+00:00

  Đáp án:

   $j)  x=0\\
  i)
  x=2$

  Giải thích các bước giải:

   $j) 2^x+2^{x+1}+2^{x+2}=7\\
  \Leftrightarrow 2^x+2^x.2+2^x.2^2=7\\
  \Leftrightarrow 2^x(1+2+4)=7\\
  \Leftrightarrow 2^x=\dfrac{7}{7}=1\\
  \Leftrightarrow 2^x=2^0\\
  \Leftrightarrow x=0\\
  i)
  3^{x+2}+3^x=90\\
  \Leftrightarrow 3^x.3^2+3^x=90\\
  \Leftrightarrow 3^x(9+1)=90\\
  \Leftrightarrow 3^x=\dfrac{90}{10}=9\\
  \Leftrightarrow 3^x=3^2\\
  \Leftrightarrow x=2$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )