Làm bài 5c,6,7 nha Mn

Question

Làm bài 5c,6,7 nha Mn
lam-bai-5c-6-7-nha-mn

in progress 0
Diễm Kiều 1 year 2020-10-31T16:55:55+00:00 2 Answers 91 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T16:57:47+00:00

  Đáp án:

   5c) 35

  6.a) 400

  b) 8000

  7. GTNN của P là 1 khi x = y = 3

  Giải thích các bước giải:

  5c) (x + 2)(x^2 – 2x + 4) – (x – 3)(x^2 + 3x + 9)

  = x^3 + 2^3 – (x^3 – 3^3)

  = x^3 + 2^3 – x^3 + 3^3

  = 2^3 + 3^3 = 8 + 27 = 35

  6.a)

  A = x^2 + 4x + 4 = x^2 + 2.x.2 + 2^2 = (x + 2)^2

  Tại x = 18 giá trị của biểu thức là : (18 + 2)^2 = 20^2 = 400

  b)

  B = x^3 – 9x^2 + 27x – 27 = x^3 – 3.x^2.3 + 3.x.3^2 – 3^3 = (x – 3)^3

  Tại x = 23 giá trị của biểu thức là : (23-3)^3 = 20^3 = 8000

  7. P = x^2 – 2xy + 2y^2 – 6y + 10

  P = (x^2 – 2xy + y^2) + (y^2 – 6y + 9) + 1

  P = (x – y)^2 + (y – 3)^2 + 1 

  Vì (x – y)^2 >= 0 với mọi x

  (y – 3)^2 >= 0 với mọi y

  => (x – y)^2 + (y – 3)^2 >= 0 với mọi x,y 

  => (x – y)^2 + (y – 3)^2 + 1 >= 1 với mọi x

  Dấu ” = ” xảy ra khi và chỉ khi (x – y) = 0 và (y – 3)^2 = 0

  +) (y – 3)^2 = 0 => y = 3

  +) x – 3 = 0 => x = 3

  Vậy GTNN của P là 1 khi x = y = 3

  0
  2020-10-31T16:58:02+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo vớ cổ ngắn các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )