Làm bài 2 giúp mik vơie , ko chép mạng , làm nơi giấy rồi gửi ảnh ,

Question

Làm bài 2 giúp mik vơie , ko chép mạng , làm nơi giấy rồi gửi ảnh ,
lam-bai-2-giup-mik-voie-ko-chep-mang-lam-noi-giay-roi-gui-anh

in progress 0
Vân Khánh 10 months 2021-04-23T13:26:07+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-04-23T13:27:36+00:00

    mờ quá bạn à

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )