Làm bài 1a,b,c ; bài 2 ; bài 3 trang 145 sách Ngữ Văn 6 tập 1 nha. Chúc học tốt.

Question

Làm bài 1a,b,c ; bài 2 ; bài 3 trang 145 sách Ngữ Văn 6 tập 1 nha.
Chúc học tốt.

in progress 0
MichaelMet 3 months 2021-07-07T10:10:57+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T10:12:12+00:00

  Bài 1/145 SGK:

  Các động từ có trong các câu là:

  a) đến,đi, ra, hỏi

  b) lấy, lễ, làm

  c) treo, có, xem, đềm, bảo, bán, phải, cười.

  Bài 2/145 SGk:

  =>Ý nghĩa khái quát của các động trên là: chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.

  Bài 3/145 SGK:

  – Giống: cùng với những từ đứng xung quanh tạo thành cụm động từ.

  – Khác: danh từ làm chủ ngữ hoặc bổ ngữ động từ làm vị ngữ trong câu.

  Mình mới học xong tuần trước mình không chép mạng nha bạn

  Chúc bạn học tốt :>

  0
  2021-07-07T10:12:35+00:00

  1.

   a,Các động từ trong câu này là :đi ,đến,ra,hỏi

   b,Các động  từ trong câu này là:lấy,làm,lễ

   c,Các động từ trong câu này là:treo,qua,xem,cười,bán,đề

  2.

  Ý nghĩa khái quát của các động từ vừa tìm được là chỉ rõ hành động hoặc trạng thái của sự vật.

  3.

   -Động từ khác danh từ ở chỗ nó thường kết hợp với các từ đã,  sẽ,đang,cũng,vẫn,hãy,chớ ,đừng,… để tạo thành cụm động từ.

  -Động từ có chức vụ chủ yếu là làm vị ngữ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )