làm 4 câu như câu này 1+2-3-4+5+6-7-8+……………..-299-300+301+302 kèm cách giải giúp mik với !!!

Question

làm 4 câu như câu này 1+2-3-4+5+6-7-8+……………..-299-300+301+302
kèm cách giải giúp mik với !!!

in progress 0
Farah 1 year 2020-11-21T01:45:10+00:00 1 Answers 61 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-21T01:46:50+00:00

  1+2-3-4+5+6-7-8+……….-299-300+301+302

  =1+(2-3-4+5)+(6-7-8+9)+…..+(298-299-300+301)+302

  =1+0+0+0+…….+0+302=303

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )