Làm 1 bài thơ Thất ngôn bát cú Đường luật. * Lưu ý: Làm theo luật bằng trắc, gieo vần và nhịp của thể thơ Thất ngôn bát cú Đường luật. CHỦ ĐỀ TỰ DO. T

Question

Làm 1 bài thơ Thất ngôn bát cú Đường luật.
* Lưu ý: Làm theo luật bằng trắc, gieo vần và nhịp của thể thơ Thất ngôn bát cú Đường luật.
CHỦ ĐỀ TỰ DO.
Trả lời nghiêm túc.
Sai = 1* + report

in progress 0
Thu Cúc 6 months 2021-07-30T04:16:01+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T04:17:10+00:00

  Vẫn là hào kiệt, vẫn phong lưu

  Chạy mỏi chân thì hãy ở tù

  Đã khách không nhà trong bốn biển

  Lại người có tội giữa năm châu

  Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế

  Mở miệng cười tan cuộc oán thù

  Thân ấy vẫn còn còn sự nghiệp

  Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu

  Xin hay nhất nhóm cũ :>

  0
  2021-07-30T04:17:15+00:00

  Nắng sớm hồng thêm những cánh đào

  gió trưa đùa giỡn sóng cầu ao

  Mây chiều lững thửng lưng chừng núi

  Thánh thót mưa đêm…… ai khát khoa

  $Cho$ $mk$

  5 sao + câu trả lời hay nhất + cảm ơn nha !

  $#Xuka$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )