l làm bài tập Ngữ Văn trang 138 giúp mình với nhanh nhé

Question

l làm bài tập Ngữ Văn trang 138 giúp mình với nhanh nhé

in progress 0
Verity 7 days 2021-07-22T19:34:33+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T19:36:23+00:00

  III – Luyện tập :

  1. ⇒ Trả lời :

  a) Chỉ từ : Ấy : Xác định vị trí sự vật trong không gian

                         Làm phụ ngữ sau trong cụm danh từ : hai thứ bánh ấy

  b) Các chỉ từ : Đấy , đấy : Xác định vị trí sự vật trong không gian

                                          Làm chủ ngữ

  c) Chỉ từ : Nay : Xác định vị trí sự vật trong không gian

                           Làm chủ ngữ

  d) Chỉ từ : Đó : Xác định vị trí sự vật trong không gian

                         Làm trạng ngữ

  2 ⇒ Trả lời :

  a) Cụm từ ” đến chân núi Sóc ” thay bằng từ đến đấy

  b) Cụm từ ” làng bị lửa thiêu cháy ” thay bằng từ làng ấy

  – Thay bằng chỉ từ để đoạn văn không bị lặp từ

  3 ⇒ Trả lời :

  – Không thể thay thế các chỉ từ trong đoạn văn bằng những từ hoặc cụm từ khác

  – Chỉ từ rất quan trọng , nó nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian và thời gian 

  Học_tốt !

  Cho mik câu trả lời hay nhất nhó >w< 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )