“Ý nghĩ kỳ quặc ấy” được nói đến trong đoạn văn là gì? Tại sao nhân vật lại có “ý nghĩ kì quặc ấy”. Và do đâu mà trong phần cuối câu chuyện, nhân vật

Question

“Ý nghĩ kỳ quặc ấy” được nói đến trong đoạn văn là gì? Tại sao nhân vật lại có “ý nghĩ kì quặc ấy”. Và do đâu mà trong phần cuối câu chuyện, nhân vật đã thay đổi “ý nghĩ kì quặc ấy”(Chiếc lá cuối cùng )
Mọi người giúp em vs ạ ! Em đg cần gấp ạ ! Em cảm ơn

in progress 0
Philomena 1 year 2021-07-09T04:51:22+00:00 1 Answers 1447 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-09T04:52:35+00:00

    “Ý nghĩ kì quặc ấy” của Giôn-xi là ý nghĩ đó không dựa trên cơ sở khoa học hay cơ sở nào khác và không ai có thể chấp nhận được. Vì cô là 1 họa sĩ nghèo, bị bệnh sưng phổi, bệnh tật nghèo túng khiến cô tuyệt vọng. Do trong đêm bão tuyết lớn như thế mà chiếc lá thường xuân cuối cùng vẫn trụ lại được, điều đó khiến Giôn-xi có động lực sống và cô đã thay đổi “Ý nghĩ kì quặc ấy”. 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )