“Giặc đã dến chân núi Trâu. Thế nước rất nguy, người người hoảng hốt. Vừa lúc đó, sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy, vươn

Question

“Giặc đã dến chân núi Trâu. Thế nước rất nguy, người người hoảng hốt. Vừa lúc đó, sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong lẫm liệt. Tráng sĩ bước lên vỗ vào mông ngựa. Ngựa hí dài mấy tiếng vang dội. Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa. Ngựa phun lửa, tráng sĩ thúc ngựa phi thẳng đến nơi có giặc đóng đầu chúng đánh giết hết lớp này đến lớp khác, giặc chết như rạ. Bỗng roi sắt gãy. Tráng sĩ bèn nhổ những cụm tre cạnh đường quật vào giặc. Giặc tan vỡ
1 phẩm chất đáng quý nào của nhân vật được bộc lộ trong đoạn văn? qua đó em thấy mình cần phải làm gì để góp phần XÂY Dựng quê hương
2, viết 1 đoạn văn nêu ý nghĩa của chi tiết Bỗng roi sắt gãy. Tráng sĩ bèn nhổ những cụm tre cạnh đường quật vào giặc

in progress 0
Trung Dũng 5 months 2021-08-15T13:25:19+00:00 2 Answers 525 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T13:26:41+00:00

  2Trong quá trình đánh giặc, roi sắt của Gióng đã bị gẫy. Không hề nao núng, không hề lo sợ, Gióng đã nhanh trí nhổ bụi tre để đánh tan giặc Ân. Chi tiết đắt giá này đã thể hiện nhiều ý nghĩa:

  Thể hiện sự ứng phó kịp thời đầy thông minh của Gióng, của những hình tượng người anh hùng xưa mà nhân dân đã gửi gắm.

  Mang ý nghĩa giáo dục về tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ quê hương cho thế hệ trẻ. 

  1

  Người anh hùng làng Gióng là biểu tượng của tinh thần kiên cường bất khuất, của sự đoàn kết gắn bó của nhân dân ta.

  Thể hiện lòng căm thù và một lòng quyết tâm đánh giặc.

  Gióng là biểu tượng về lòng yêu nước, về khả năng cũng như sức mạnh quật cường của dân tộc.

  Gióng chính là hình ảnh đại diện cho người anh hùng đánh giặc để cứu nước

  .

  0
  2021-08-15T13:27:04+00:00

   1 Người anh hùng làng Gióng là biểu tượng của tinh thần kiên cường bất khuất, của sự đoàn kết gắn bó của nhân dân ta.

  Thể hiện lòng căm thù và một lòng quyết tâm đánh giặc.

  Gióng là biểu tượng về lòng yêu nước, về khả năng cũng như sức mạnh quật cường của dân tộc.

  Gióng chính là hình ảnh đại diện cho người anh hùng đánh giặc để cứu nước

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )