“Đêm nay mẹ không ngủ được. Ngày mai là ngày khai trường lớp Một của con. Mẹ sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà nó

Question

“Đêm nay mẹ không ngủ được. Ngày mai là ngày khai trường lớp Một của con. Mẹ sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà nói: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”.
a. Trong đoạn trích trên, tác giả đã sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?
b. Tìm và nêu tác dụng của cặp từ trái nghĩa trong đoạn văn trên?
c. Theo em “thế giới kì diệu” đó là gì?
d. Ý nghĩa của câu văn “Đi đi con hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”.

in progress 0
Doris 2 months 2021-07-25T23:59:08+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-26T00:00:37+00:00

    @, trong đoạn văn trên tác giả sử dụng phương thức biểu đạt chính là tự sự kết hợp với biểu cảm.

    C, Theo em thế giới kì diệu đó là : thế giới của em phải thế giới của tri thức nhân loại thế giới của những tình cảm cao quý.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )