????Chỉ ra những yếu tố đối lập trong bài ca dao sau, nêu dụng ý của tác giả dân gian: Con cò mà đi ăn đêm Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao

Question

????Chỉ ra những yếu tố đối lập trong bài ca dao sau, nêu dụng ý của tác giả dân gian:
Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xào măng
Có xào thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con..

in progress 0
Kiệt Gia 1 year 2021-07-27T15:36:21+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-27T15:37:38+00:00

    Yếu tố đối lập là : trong- đục .Dụng ý là nếu ông này ông ấy có xào cò mẹ thì xào bằng nước trong cho người mẹ chết trong sự trong sạch thanh khiết chứ đừng xáo bằng nước đục , cò con trông thấy sẽ rất là buồn/

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )