ㅤBuổi sáng … khi ánh nắng tỏa xuống vườn cây… những chú chim chào mào hót véo von …

Question

ㅤBuổi sáng … khi ánh nắng tỏa xuống vườn cây… những chú chim chào mào hót véo von …

in progress 0
Gerda 2 weeks 2021-07-09T07:15:52+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T07:17:15+00:00

  Buổi sáng trong lành khi ánh nắng tỏa xuống vườn cây với những chú chim chào mào hót véo von trên cành cây.

  0
  2021-07-09T07:17:42+00:00

  Buổi sáng đẹp trời, khi ánh nắng toả xuống vườn cây xanh mát. Những chú chim chào mào hót véo von dưới tán cây.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )