???? Bài 1 : tìm cặp từ đồng nghĩa trong các VD sau : Hi sinh – bỏ mạng , cao – thấp , nắm đấm – đấm nhau , hoa mắt – hoa tai , hiền – dữ , hiền lành

Question

???? Bài 1 : tìm cặp từ đồng nghĩa trong các VD sau :
Hi sinh – bỏ mạng , cao – thấp , nắm đấm – đấm nhau , hoa mắt – hoa tai , hiền – dữ , hiền lành – hiền hậu , sống – chết , quạt thóc – cái quạt , chăm chỉ – chịu khó , quả chanh – chanh chua , béo – gầy
???? Bài 2 : tìm từ đồng nghĩa với ” coi ” ( có nghĩa là xem) “coi ” ( có nghĩa là dữ, ghê )
——- Làm đúng 100% mai mình nộp cho cô rồi, Cần gấp ——- Làm sai, ko đầy đủ = Báo cáo ????

in progress 0
Khải Quang 1 month 2021-08-02T18:54:28+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T18:55:48+00:00

  Bài 1 :

  Các cặp từ đồng nghĩa là :

  Hiền lành – hiền hậu

  Quạt thóc – cái quạt

   Chăm chỉ – chịu khó

  Bài 2 : 

   Từ đồng nghĩa với ” coi ” ( có nghĩa là xem) là :

  Nhìn , ngó , liếc , nhòm ,…

  Từ đồng nghĩa với coi ” ( có nghĩa là dữ, ghê ) là :

  Trông , cầm đồ , giữ hộ ,…

  0
  2021-08-02T18:56:06+00:00

  The best of team – Sakura

  Câu 1 :

  – Các cặp từ đồng nghĩa là :

  + Hi sinh – bỏ mạng

  + hiền lành – hiền hậu

  + quạt thóc – cái quạt

  + chăm chỉ – chịu khó

  Bài 2 : 

  Từ đồng nghĩa với ” coi ” là ngó , nhìn , liếc

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )