kiếm cho mình 30 câu ca dao tục ngữ nói về từ “Thân em” lưu ý được phép sử dụng ở trên mạng báo chí sách vở thoải mái không được có bài thơ nha vd:

Question

kiếm cho mình 30 câu ca dao tục ngữ nói về từ “Thân em”
lưu ý được phép sử dụng ở trên mạng báo chí sách vở thoải mái
không được có bài thơ nha
vd: thân em vừa trắng lại vừa tròn
bảy nổi ba chìm với nước non
………..
như thế là bài thơ rồi

in progress 0
Thiên Di 6 months 2021-07-27T10:23:32+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T10:25:10+00:00

     1,Thân em như dải lụa đào

  Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai.

     2,Thân em như phận con rùa

  Lên đình đội hạc xuống chùa đội bia.

     3,Thân em như hạt mưa sa

  Hạt vào đài các hạt ra ruộng cày.

     4,Thân em như ớt chín cây

  Càng tươi ngoài vỏ càng cay trong lòng.

     5,Thân em như củ ấu gai

  Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen.

     6,Thân em nhơ cọc bờ rào

  Mọt thì anh đổi cớ sao anh phiền.

     7,Thân em như con hạc đầu đình

  Muốn bay không cất nổi mình mà bay.

     8,Thân em như chẽn lúa đòng đòng

  Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai

     9,Thân em như quả dưa tây

  Lâu lâu anh bóp cho lây nỗi buồn

    10,Thân em như giếng giữa đình

  Người ngoan rửa mặt, người phàn rửa chân 

  Mik chỉ tìm đc tầm này thôi 

  Mong bn nhận

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )