Khung cảnh và khung tranh có phải từ đồng âm ko ??

Question

Khung cảnh và khung tranh có phải từ đồng âm ko ??

in progress 0
Thu Giang 6 months 2021-07-15T09:56:09+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:57:26+00:00

  Cả cụm từ”khung cảnh” và “khung tranh” ko là từ đồng âm. Vì từ cảnh và tranh khác nhau về âm.

  Còn từ khung trong “khung cảnh” và “khung tranh” là từ đồng âm vi nó giống nhau về âm nhưng khác hẳn nhau về nghĩa.

  0
  2021-07-15T09:57:37+00:00

  Từ ” khung ” trong khung tranh và từ ”khung ” trong khung cảnh là từ đồng âm vì nó có nghĩa khác nhau hoàn toàn và có cách phát âm giống nhau .

  Cả cụm từ khung tranh và khung cảnh ko phải từ đồng âm vì mặc dù nó khác nghĩa nhau hoàn toàn nhưng nó lại khác nhau về âm

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )