Không thực hiện phép chia,hãy tìm số dư khi chia mỗi số sau cho 2, cho 5 264,736,5547

Question

Không thực hiện phép chia,hãy tìm số dư khi chia mỗi số sau cho 2, cho 5
264,736,5547

in progress 0
Khải Quang 1 year 2020-10-31T01:28:01+00:00 1 Answers 64 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T01:29:33+00:00

  Đáp án:

  264 chia 2 dư 0, chia 5 dư 4

  736 chia 2 dư 0, chia 5 dư 1

  5547 chia 2 dư 1, chia 5 dư 2

   

  Giải thích các bước giải:

  264 kết thúc là 4 chia hết cho 2

  264=260+4 mà 260 chia hết cho 5 mà 4 ko chia hết cho 5 nên dư 4

  736 kết thúc là 6 chia hết cho 2 nên 736 chia hết cho 2

  736=735+1 có 735 kết thúc là 5 chia hết cho 5 còn 1 không chia hết cho 5 nên dư 1

  5547=5546+1 để có 5546 chia hết cho 2 do có đuôi 6 chia hết cho 2 nhưng 1 không chia hết cho 2 nên dư 1

  5547=5545+2 để có 5545 chia hết cho 5 do kết thúc là 5 chia hết cho 5 nhưng 2 không chia hết cho 5 nên còn dư 2.

  Mình giúp bạn vậy thôi mong bạn cho mình 5 sao

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )