Không dùng máy tính hãy tính $sin^{2}20+$$sin^{2}30+$$sin^{2}40+$$sin^{2}50+ $$sin^{2}60+$$sin^{2}70$

Question

Không dùng máy tính hãy tính
$sin^{2}20+$$sin^{2}30+$$sin^{2}40+$$sin^{2}50+ $$sin^{2}60+$$sin^{2}70$

in progress 0
King 9 months 2020-10-29T12:27:40+00:00 2 Answers 67 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-29T12:28:40+00:00

  Đáp án:

  $3$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  $\sin^2a + \cos^2a = 1$

  $\sin a = \cos(90^o – a)$

  $\cos a = \sin(90^o – a)$

  Ta được:

  $\sin^220^o + \sin^230^o + \sin^240^o+ \sin^250^o + \sin^260^o + \sin^270^o$

  $= \cos^270^o + \cos^260^o + \cos^50^o + \sin^250^o + \sin^260^o + \sin^270^o$

  $= (\sin^270^o + \cos^270^o) + (\sin^260^o + \cos^260^o) + (\sin^250^o + \cos^250^o)$

  $= 1 + 1 + 1 = 3$

 1. Đáp án:

  `sin^2 20 + sin^2 30 + sin^2 40 + sin^2 50 + sin^2 60 + sin^2 70`

  `= (sin^2 20 + sin^2 70) + (sin^2 30 + sin^2 60) + (sin^2 40 + sin^2 50)`

  `= 1 + 1 + 1`

  `= 3`

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )