Khối lượng ban đầu của mặt trời m⊙ = 2 × 1030 kg trong đó có 71 % là hydrogen. Trong 5×10^9 năm đầu tiên, mặt trời phát ra năng lượng

Question

Khối lượng ban đầu của mặt trời m⊙ = 2 × 1030 kg trong đó có 71 % là
hydrogen. Trong 5×10^9 năm đầu tiên, mặt trời phát ra năng lượng với công suất
3.86 × 10^26 W, nhờ phản ứng
4p → 4+2He + 2e
+ 2νe + 26 MeV
trong đó bốn proton tổng hợp thành hạt α và tỏa ra năng lượng 26 MeV. Hãy
xác định
a) số hạt proton của mặt trời tại thời điểm ban đầu.
b) số hạt proton của mặt trời tham gia phản ứng trong 1 năm.
c) số hạt proton còn lại trong mặt trời sau 5 × 10^9 năm.
d) thời gian để tiêu thụ hết 10 % số hạt proton còn lại của mặt trời

in progress 0
Sapo 10 hours 2021-07-22T04:25:45+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T04:26:55+00:00

  Answer:

  jsgssbvwsvs

  Explanation:

  ifmd understand

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )